waarneming

Diestsestraat

archeologisch element
ID
988991
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988991

Beschrijving

Bij het landschappelijk bodemonderzoek kon vastgesteld worden dat er binnen het plangebied voornamelijk een A-C-profiel aanwezig is. Het bestaat uit een bouwvoor bovenop fluviatiele afzettingen. Er werden tijdens het landschappelijk bodemonderzoek geen duidelijke indicatoren waargenomen waardoor aangenomen kan worden dat er een intacte artefactensite kan verwacht worden. De verwachting kan bijgevolg bijgesteld worden naar zeer laag/nihil.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden zeven archeologisch relevante sporen aangetroffen, van deze sporen kunnen er slechts drie gedateerd worden. Twee van de aangetroffen greppels uit werkput 1 kunnen gedateerd worden in de Romeinse Tijd. Een laag of greppel uit werkput 3 kan aan de hand van het vondstmateriaal gedateerd worden in de Nieuwe tijd. Twee paalkuilen en twee greppels konden niet gedateerd worden.

Er zijn dus indicaties gevonden dat in het plangebied nog een archeologische vindplaats aanwezig is. Er werd namelijk een deel van een Romeinse vindplaats aangesneden. Deze is echter aanwezig in de noordwestelijke hoek van het plangebied. De werken zullen de archeologische site dus amper beschadigen.


Auteurs: Belis, Brent
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Losse vondst

Datering: steentijd
Typologie: losse vondsten
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Niet gedateerde sporen

Typologie: greppels, paalkuilen
Gebeurtenis:

Romeinse nederzetting

Datering: Romeinse tijd
Typologie: greppels, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Sporen nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: greppels, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Diestsestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988991 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.