waarneming

Krijgsbaan 185

archeologisch element
ID
988993
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988993

Beschrijving

Een deelzone van 1897 m2 groot werd in een eerste fase middels proefsleuven onderzocht. De zone ten noorden hiervan wordt in een tweede fase onderzocht.

Bij fase 1 werden zes sporen geregistreerd: twee rijsporen en een gracht uit de late middeleeuwen - nieuwe tijd en drie recente verstoringen uit de nieuwste tijd (20ste eeuw).


Auteurs: Cornelis, Lina
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Grondsporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), sporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De sporen komen verspreid voor binnen het onderzoeksgebied. De rijsporen dateren in de late middeleeuwen tot de nieuwe tijd. De gracht staat in verband met de oprichting van bolle akkers, die in het Waasland aangelegd werden in de 15de en 16de eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Krijgsbaan 185 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988993 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.