waarneming

Hingenesteenweg 112

archeologisch element
ID
988999
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988999

Beschrijving

Binnen het plangebied werd naar aanleiding van een omgevingsvergunning voor de bouw van zes eengezinswoningen en verschillende KMO units een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd.

Het terrein werd onderzocht door middel van een proefsleuvenonderzoek boringen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 49 sporen opgetekend. Het gaat om paalsporen, perceelsgreppels, spitsporen en verstoringen. De sporen dateren naar alle waarschijnlijkheid uit de nieuwe tot de nieuwste tijd en kunnen in verband worden gebracht met resten van recente bebouwing binnen het plangebied. Een perceelsgreppel en twee paalsporen zijn mogelijk ouder en dateren uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Er werden geen vondsten aangetroffen tijdens het onderzoek.


Auteurs: Hertoghs, Sarah
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: paalsporen, perceelsgreppels, spitsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hingenesteenweg 112 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988999 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.