waarneming

Kardinaal Cardijnlaan 107

archeologisch element
ID
989094
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989094

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 18 archeologische sporen opgetekend. Het sporenbestand bestond uit greppels, kuilen (brandrestengraf, bomkrater) en een bunker.

Een eerste groep sporen kunnen in verband gebracht worden met indeling en/of afwatering van het plangebied. De greppels bevatten geen vondsten waardoor een datering niet mogelijk is.

Een tweede groep sporen betreft deze waarbinnen de vulling houtskool en al dan niet verbrande leem werd aangetroffen. Uit de vulling werden een 4-tal vuurstenen gevonden. Een datering van deze vuurstenen was jammer genoeg niet mogelijk. Twee sporen zijn mogelijk brandrestengraven.

Een laatste groep sporen kan in verband gebracht worden met WOI activiteiten. WOI kaartmateriaal toont aan dat er binnen het plangebied een houten barak wordt gebouwd en ten westen daarvan een smalspooreind is ingericht. Van deze twee structuren werden geen restanten teruggevonden. Wel was er een bomkrater en een bunker.


Auteurs: Delistavros, Jane
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Ongedateerde sporen

Typologie: brandrestengraven, greppels, kuilen
Materiaal: bot (menselijk), houtskool, leem, vuursteen
Gebeurtenis:

Sporen WOI

Datering: WO I
Typologie: bomkraters, bunkers
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kardinaal Cardijnlaan 107 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989094 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.