waarneming

Kampenhout-Zeypestraat

archeologisch element
ID
989098
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989098

Beschrijving

Tijdens het onderzoek werden slechts 1 aardewerkscherf als losse vondst aangetroffen. Het betreft een bodemfragment van geglazuurd oxiderend gebakken aardewerk. De scherf kan in de nieuwe tijd gedateerd worden. Tijdens het metaaldetectieonderzoek werden in totaal zes munten (19de –21ste eeuw), een knop, een zegel, een stuk van een kogelhuls, een musketkogel en drie onbepaalde voorwerpen aangetroffen. Tijdens het metaaldetectieonderzoek werden ook twee niet metalen objecten aangetroffen. Het betreft een deel van een pijpenkop in pijpaarde en een geretoucheerde kling. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd eveneens vastgesteld dat het terrein geen relevante archeologische waarden bevat. De sporen die geregistreerd werden, konden als recent of natuurlijk geïnterpreteerd worden of konden in relatie gebracht worden met perceelsgrenzen.


Auteurs: Delistavros, Jane
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Vondsten

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw, nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen
Materiaal: aardewerk, metaal, pijpaarde, vuursteen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kampenhout-Zeypestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989098 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.