waarneming

Stokstraat, Loksbergen

archeologisch element
ID
989171
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989171

Beschrijving

In de westelijke zone werden enkele paalsporen aangetroffen die na onderzoek recent van aard blijken te zijn. Deze zijn afkomstig van een bijgebouw dat aan het einde van de 20ste eeuw is afgebroken. Verder zijn er twee greppels aangetroffen in de oostelijke deel van het plangebied. Tijdens het onderzoek zijn er vier profielen geregistreerd die de bevindingen uit het landschappelijk booronderzoek staven. Er bevindt zich een matig droge zandbodem waarbij de natuurlijke bodemopbouw grotendeels intact was.


Auteurs: Vennekens, Wouter; Delistavros, Jane
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels, paalsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Stokstraat, Loksbergen [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989171 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.