waarneming

Krevelhoek

archeologisch element
ID
989213
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989213

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 9 sporen geregistreerd.

Zeven spoornummers werden uitgedeeld aan greppelfragmenten. Op basis van de lichte vulling wordt aangenomen dat 4 van deze greppelsegmenten uit de metaaltijden of Romeinse periode afkomstig zijn. Een tweetal zijn dan weer uit de nieuwste tijd afkomstig, op basis van vulling, duidelijke aflijning en inclusies van baksteen en houtskool. Eén laatste is wellicht een perceelsgreppel.

Een kleine, houtskoolrijke kuil bleef slechts 3 cm bewaard en kon niet gedateerd worden.

De resten van een weg, afgebeeld in de atlas der Buurtwegen werd eveneens geregistreerd.


Auteurs: Zeebroek, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Greppels uit de metaaltijden/Romeinse periode

Datering: metaaltijden, Romeinse tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Krevelhoek [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989213 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.