waarneming

N747 Hechtel-Eksel, Pelt, Peer en Bocholt: Aanleg riolering en fietspaden

archeologisch element
ID
989223
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989223

Beschrijving

Het archeologisch booronderzoek heeft ondanks het nauwe boorgrid geen overtuigende steentijdaanwezigheid in het plangebied kunnen vaststellen. De grindrijke sedimenten bevatten heel wat pseudoartefacten en vuursteensplinters waarvan een aantal nauwelijks van antropogene artefacten zijn te onderscheiden. Slechts aan één vuursteenvondst wordt niet getwijfeld: de schrabber uit WAB170. Dit is meteen ook een zeer uitzonderlijke vondst wegens zijn hoge ouderdom en goede bewaring. Op basis van zijn morfo-technologische kenmerken wordt deze vondst namelijk in het midden paleolithicum gedateerd (ca. 40.000-300.000 jaar geleden). De vondstcontext is nog onduidelijk.

Daarnaast heeft het archeologisch booronderzoek verschillende fragmenten handgevormd aardewerk opgeleverd (n=14). Het gaat om wandfragmenten die ruwweg in de metaaltijden worden gedateerd. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze indicatief voor de aanwezigheid van sporenvindplaatsen in of in de onmiddellijke nabijheid van de vondstlocaties. Hun spreiding valt in grote mate samen met twee reeds gekende vindplaatsen: een mogelijk urnengrafveld en een akkercomplex. De exacte locatie en begrenzing van deze vindplaatsen en/of hun interpretatie staat nog niet helemaal vast. Het opgeboorde aardewerk bevestigt in elk geval de menselijke aanwezigheid in de omgeving tijdens de metaaltijden.


Auteurs: Delistavros, Jane
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Middenpaleolithische vondst

Datering: middenpaleolithicum
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Sporen Metaaltijden

Datering: metaaltijden
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: N747 Hechtel-Eksel, Pelt, Peer en Bocholt: Aanleg riolering en fietspaden [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989223 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.