waarneming

Sint-Michielskaai

archeologisch element
ID
989241
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989241

Beschrijving

Een groot deel van het projectgebied lag in de Schelde tot aan de rechttrekking van de Scheldekaaien op het einde van de 19de eeuw. Het gebied werd aangevuld met slib en andere ophoging om de Scheldebedding recht te trekken en het kaainiveau te nivelleren. De geregistreerde bodemprofielen bij de werfbegeleiding/opgraving bevestigden deze opbouw van puinlagen en slib.

Tijdens de opgraving werden muren aangetroffen die behoren tot het Sint-Michielsbastion (1608), de Napoleontische kaaimuur (1877-1903) en eventuele tussenfasen. Ook werden er nog houten resten aangetroffen van een palenrij aan de noordzijde van het Sint-Michielsbastion, en een beschoeiing parallel aan de Napoleontische kaaimuur in het zuidwesten. Verder werden resten, mogelijk behorend tot de infrastructuur van het station Antwerpen-Waas of tussentijdse bouwblokken (1844-1875), aangetroffen.

De aangetroffen resten van het bastion vielen mooi samen met de projectie op basis van het proefsleuvenonderzoek en historisch kaartmateriaal. De westelijke grens van het bastion kon worden vastgesteld, de noordelijke niet. Het bastion was hier waarschijnlijk reeds volledig afgebroken bij de rechttrekking. De vermoedelijk Napoleontische kaaimuur werd verder naar het zuidwesten gevolgd buiten de archeologisch vastgelegde zone om deze volledig te kunnen registreren. Er werden geen delen van de middeleeuwse rede aangetroffen bij de opgraving.


Auteurs: Bartholomieux, Bart; Dierckx, Lies
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Combinatie 19de eeuw

Datering: 19de eeuw
Typologie: infrastructuur voor spoorverkeer, kaaimuren, muurresten, ophogingslagen, stationsgebouwen
Materiaal: bot (dierlijk), hout, keramisch bouwmateriaal, natuursteen
Gebeurtenis:

Sint-Michielsbastion

Datering: 16de eeuw, 17de eeuw
Typologie: bastions, muurresten, ophogingslagen, stadsomwallingen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), hout, keramisch bouwmateriaal, natuursteen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Antwerpen

  • Is gerelateerd aan
    Kaaimuur van de Scheldekaaien met meerpalen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Michielskaai [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989241 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.