waarneming

Wervikstraat 39 (fase 1)

archeologisch element
ID
989249
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989249

Beschrijving

Bij de opgraving werden sporen van een Romeins omgracht erf aangetroffen. De archeologische site bestaat hoofdzakelijk uit een Romeinse nederzetting. Van deze nederzetting zijn zowel de hoofdgebouwen, bijgebouwen en erfgreppels aangetroffen. Net buiten de erfgreppel werden twee clusters met respectievelijk vier en drie brandrestengraven aangetroffen. De grote afmetingen van de graven zijn opvallend. Op basis van de datering van het aardewerk is het aannemelijk dat de nederzetting hoofdzakelijk te dateren is in de tweede helft van de 1ste eeuw – begin 2de eeuw. Een opvallende vondst is een fragment bewerkt bot, dat in één van de graven werd aangetroffen.

Een aantal sporen werd geïdentificeerd als de restanten van een legerkamp uit vermoedelijk de late 18de eeuw. Het gaat om twee vuurplaatsen en twee ondiepe kuilen, die wellicht als zit- of tentkuil gezien moeten worden.

Tot slot werden sporen aangetroffen uit de Eerste Wereldoorlog, waaronder (afvalkuilen, tijdelijke stelling, granaatinslagen, munitiedumps). De belangrijkste vondst was de vondst van de stoffelijke resten van zes Britse soldaten, die gesneuveld zijn tijdens de bevrijding van Geluwe in 1918. De grote hoeveelheid vondsten kan mogelijk leiden tot identificatie.


Auteurs: De Decker, Sam
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Legerkamp

Datering: tweede helft 18de eeuw
Typologie: haardkuilen, kuilen, militaire kampen
Gebeurtenis:

Romeins erf

Datering: Midden-Romeinse tijd
Typologie: agrarische gebouwen en complexen, bijgebouwen, brandrestengraven, kuilen, paalkuilen, perceelsgreppels
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), bot (menselijk), houtskool, metaal, zaden en vruchten
Gebeurtenis:

WO I

Datering: WO I
Typologie: bomkraters, inhumatiegraven, kleding en -accessoires, loopgraven, wapens en munitie
Materiaal: glas, kunststof, metaal
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wervikstraat 39 (fase 1) [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989249 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.