waarneming

Klein Molenveld

archeologisch element
ID
989264
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989264

Beschrijving

Van 6 juni 2023 tot 27 juni 2023 voerde Monument Vandekerckhove een archeologische opgraving uit op een terrein gelegen binnen de Romeinse vicus van Rumst. Daarbij werd 1 kuil uit de Romeinse periode onderzocht. Deze kuil werd op basis van een kleine hoeveelheid ceramiek in de Romeinse periode gedateerd. Naast deze kuil werd ook een greppel onderzocht zonder dateerbare vondsten. Aangezien deze greppel perfect overeenstemt met een kadastrale perceelsgrens was deze wellicht nog actief/gekend in de nieuwste tijden. Dit werd trouwens enigszins bevestigd door het aantreffen van een recent stuk bouwpuin dat niet weerhouden werd.


Auteurs: Pieters, Marnix
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Kuil

Datering: Romeinse tijd
Typologie: kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

greppel

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Vicus van Rumst


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Klein Molenveld [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989264 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.