waarneming

Opgraving Hoogstraat 8

archeologisch element
ID
989284
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989284

Beschrijving

Op basis van het eerder uitgevoerde vooronderzoek én het daaropvolgende vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving, kon aangetoond worden dat het onderzoeksgebied in eerste instantie tijdens de late middeleeuwen (13de eeuw) aangewend werd voor het extrageren van zand blijkens de aanwezigheid van een zandwinningskuil. Op basis van het aardewerk uit de kuil kan de opgave ervan in de tweede helft van de tweede helft van de 13de tot eerste helft van de 14de eeuw gedateerd worden.

Kort daarna werd doorheen de winningskuil een circulaire mestkuil/afvalkuil aangelegd. Op basis van het aangetroffen aardewerk kan de opvulling van de kuil tevens in de tweede helft van de 13de tot eerste helft van de 14de eeuw gedateerd worden.

Het archeobotanisch onderzoek van de laatmiddeleeuwse mestkuil heeft informatie opgeleverd over de voedseleconomie op de onderzochte locatie gedurende de late middeleeuwen. Er werden veel vruchten gegeten, zowel geteeld (druiven, vijgen, appels/peren, pruimen) als verzameld (bramen, bosaardbeien). Ook van graan is een enkele rest aangetroffen.

Na opgave van de winnings- en de mestkuil, werd het terrein opgehoogd en genivelleerd door middel van grondaccumulatie vermengd met huishoudelijk afval en een tijdlang aangewend werd als akkerland overeenkomstig de vastgestelde bewerkings-/ploeghorizont boven de nivelleringslaag. Op basis van het aardewerk uit dit pakket greep dit proces plaats vanaf de tweede helft van de 13de eeuw.

De aangetroffen bakstenen structuren kunnen op basis van de gebruikte materialen algemeen gedateerd worden in de 17de of 18de eeuw.


Auteurs: Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Laatmiddeleeuwse structuren

Datering: late middeleeuwen
Typologie: beerkuilen, extractiekuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Muurresten

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw
Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Herenhuis Liefmans en woning Het Cruysken

  • Heeft als voorganger
    Hoogstraat 6-8


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Hoogstraat 8 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989284 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.