waarneming

Hamelendreef

archeologisch element
ID
989315
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989315

Beschrijving

Het oudste bodemspoor dat tijdens het proefsleuvenonderzoek werd aangetroffen betreft een restant van een (voorraad)kuil of silo uit de ijzertijd. Het geïsoleerde spoor (S1) werd integraal opgegraven. Op basis van enkele weinig diagnostische fragmenten van handgevormd aardewerk uit de vulling kan de datering van de kuil niet worden verfijnd. Ook zijn drie restanten van (militaire?) haardkuilen aangesneden. Mogelijk zijn de kuilen aangelegd tijdens één of meerdere confrontaties gedurende de Eerste Coalitieoorlog (1792-1797). In totaal zijn 16 vuurstenen artefacten uit de steentijd als losse vondsten ingemeten en verzameld. Hoewel geen sprake is van concentraties lijken de meeste artefacten te clusteren in de zone met een dun colluviumpakket, nl. de zuidoostelijke sector van het projectgebied.


Auteurs: Van Liefferinge, Nick
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Prehistorische vondsten

Datering: neolithicum
Typologie: losse vondsten
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Sporen Ijzertijd

Datering: ijzertijd
Typologie: voorraadkuilen
Materiaal: aardewerk, houtskool, leem, natuursteen, vuursteen
Gebeurtenis:

Sporen Nieuwe tijd

Datering: vierde kwart 18de eeuw
Typologie: haardkuilen, militaire kampen
Materiaal: gekleurd glas, leisteen, steengoed
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hamelendreef [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989315 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.