waarneming

Veldstraat

archeologisch element
ID
989316
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989316

Beschrijving

Op basis van de landschappelijke boringen lijkt de podzolbodem in het noorden, rond boring B4, enigszins bewaard te zijn. Hier is er bijgevolg een kans op het aantreffen van steentijd artefactensites. Binnen de rest van het projectgebied werden er enkel AC profielen aangetroffen. Hier is de kans dus erg klein intacte steentijd artefactensites aan te treffen. Er werd bijgevolg geen verder onderzoek in functie van steentijd artefactensites uitgevoerd. De tijdens het proefsleuvenonderzoek aangelegde profielen vertoonden allen een gelijkaardige bodemopbouw. Er werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. Er werd echter wel een groot aantal recente verstoringen aangetroffen. Het gaat hierbij vooral om onregelmatig gevormde kuilen met een scherpe aflijning. In deze kuilen werden recente bouwmaterialen (snelbouwbaksteen, beton), glas en plastic aangetroffen. Ter hoogte van het kijkvenster in werkput 3 werden 6 recente paalkuilen aangetroffen. Deze paalkuilen waren vierkant en zeer scherp afgelijnd. Vermoedelijk gaat het om kuilen voor betonnen weipalen.


Auteurs: Claesen, Jan
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARCHEBO bvba

Recente sporen

Typologie: kuilen, paalkuilen, podzols
Materiaal: baksteenwaar, beton, glas, plastic
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Veldstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989316 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.