waarneming

Collegelaan

archeologisch element
ID
989318
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989318

Beschrijving

Binnen het plangebied werd naar aanleiding van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd.

Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw werd eerst een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd. Het terrein werd onderzocht door middel van 6 landschappelijke boringen. Op basis van de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek, bleek de kans op het aantreffen van nog goed bewaarde steentijd sites klein. De aanwezigheid van sporensites kon echter nog niet uitgesloten worden. Het terrein werd daarom onderzocht door middel van een proefsleuvenonderzoek.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd geen archeologische site aangetroffen. Wel werden er tal van zandwinningskuilen vastgesteld. Op basis van het vondstmateriaal kunnen deze kuilen in de nieuwste tijd gedateerd worden.


Bron: CLAESEN J., GEELEN N. & WIJNS D. 2023: Nota: Bornem – Collegelaan, ARCHEBO rapport 2023F82, Kortenaken
Auteurs: Hertoghs, Sarah
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Datering: nieuwste tijd
Typologie: zandwinning
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Collegelaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989318 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.