waarneming

Voort 71

archeologisch element
ID
989323
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989323

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek binnen de onderzochte zone, werden 5 spoornummers uitgedeeld. Deze vijf spoornummers zijn allen terug te brengen op vijf recente afwateringsgreppels. Drie van de vijf greppels kennen een noordoost – zuidwest oriëntatie. De overige twee greppels kennen een eerder noordwest – zuidoost oriëntatie. Beide greppels zijn verbonden met greppel S 3. Op basis van de vulling en het aangetroffen aardewerk, kunnen de vijf greppels allen in de recentere periodes (Nieuwe- en/of Nieuwste Tijd) worden gedateerd. Verder werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen.


Auteurs: Pepermans, Jeska
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Sporen nieuwe-nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: afwateringsgreppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Voort 71 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989323 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.