waarneming

Rijksweg 11

archeologisch element
ID
989324
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989324

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden vijf sporen geregistreerd en benoemd. Het betreft daarbij vier mogelijke paalkuilen van een (slecht bewaarde) spieker (?) in werkput 11 (S1 t.e.m. S4). Sporen 1, 2 en 3 hebben een bruine vulling en spoor 4 heeft een lichtgrijs-bruine vulling. In coupe bleken sporen S3 en S4 evenwel niet overtuigend paalkuilen te zijn. In de sporen werd geen vondstmateriaal aangetroffen waardoor de datering onduidelijk is. Een vijfde spoor bleek na het couperen van natuurlijke oorsprong. Naast de archeologisch sporen zijn heel wat recente verstoringen aangesneden. Het proefsleuvenonderzoek leverde met andere woorden te weinig relevante archeologische sporen op om te kunnen spreken van een waardevolle archeologische vindplaats.


Auteurs: Pepermans, Jeska
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Ongedateerde sporen

Typologie: paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rijksweg 11 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989324 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.