waarneming

Kapelhof 26

archeologisch element
ID
989335
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989335

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in de oostelijke helft van het projectgebied resten (bodemsporen en vondstmateriaal) van een (groter) nederzettingsterrein met woonplaatsen uit de volle middeleeuwen (950-1200 n.C.) aangetroffen. Het gaat hier over paalkuilen en greppels. In de westelijke helft van het terrein werden geen archeologisch relevante bodemsporen aangetroffen, maar louter met bouwpuin opgevulde recente uitgravingen die het resultaat zijn van de sloop van een woonhuis.


Auteurs: Van Liefferinge, Nick
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Volmiddeleeuwse sporen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: greppels, kuilen, nederzettingen, paalkuilen
Materiaal: Maaslands aardwerk, natuursteen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kapelhof 26 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989335 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.