waarneming

Hessie 41

archeologisch element
ID
989342
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989342

Beschrijving

De aardkundige gegevens uit het landschappelijk bodemonderzoek kunnen worden verfijnd, in die zin dat er geen plaggenbodems aanwezig zijn, maar ontginningsbodems die scherp in het onverweerd Pleistoceen sediment snijden. Er is sprake van de sporen van de sloop van de historische, 19e-eeuwse bebouwing. Deze sloop, aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw manifesteert zich als een aantal verstoringen in de bodem.


Auteurs: De Smaele, Bart
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: HEMBYSE

Sporen 20ste eeuw

Datering: eerste helft 20ste eeuw
Typologie: greppels, vloeren
Materiaal: aardewerk, baksteenwaar
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hessie 41 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989342 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.