waarneming

Eektstraat

archeologisch element
ID
989387
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989387

Beschrijving

Van 12 september 2022 tot 15 september 2022 voerde Studiebureau Archeologie een archeologische opgraving uit te Rotselaar op terreinen langs de Eektstraat voorafgaandelijk aan de aanleg van een waterbufferbekken. Deze opgraving leverde greppels, grachten, paalkuilen en kuilen op die heel weinig vondsten bevatten in hun vulling. De greppels en grachten zijn wellicht laatmiddeleeuws op basis van de aardewerkfragmenten. Van één van de paalsporen werd houtskool gedateerd via 14C met als resultaat een datering in de bronstijd. De overige monsters genomen voor 14C werden niet gedateerd. In de paalsporen konden geen gebouwplattegronden herkend worden. De greppels en grachten zijn niet te linken aan de huidige perceelstructuur, ze getuigen dus wellicht van een vorige landindeling.


Auteurs: Pieters, Marnix
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

grachten en greppels

Datering: late middeleeuwen
Typologie: greppels, perceelsgreppels
Materiaal: aardewerk, keramisch bouwmateriaal, metaal
Gebeurtenis:

paalkuilen

Datering: bronstijd
Typologie: gebouwplattegronden, nederzettingen, paalkuilen
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

vuurstenen artefact

Datering: mesolithicum, neolithicum
Typologie: losse vondsten
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Eektstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989387 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.