waarneming

Het Vinne - Rondeweg

archeologisch element
ID
989420
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989420

Beschrijving

Tijdens het uitgraven van werkput 3 werden twee lithische artefacten aangetroffen. Het betreft een proximaal fragment van een deels corticale afslag met een prominent slagbult en een schrabber op kern. Door het generische karakter is het niet mogelijk de vondsten aan een specifieke tijdsperiode binnen de prehistorie toe te wijzen. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de artefacten afkomstig zijn uit een colluviale afzetting. De verwering van de artefacten is echter beperkt, waardoor de artefacten van grosso modo dezelfde locatie afkomstig zijn. Er kan wel gesteld worden dat er prehistorische activiteiten plaatsvonden nabij de uitmonding van een droogdal in het meer. Het is aannemelijk dat in het lagere deel van het droogdal, alsook het meer, in het verleden tijdelijk of geheel water bevatte en dat die locatie bezocht werd door prehistorische groepen.

Bij het uitgraven van werkput 1 werden zeven sporen aangetroffen die in drie groepen verdeeld kunnen worden. Vooraleerst zijn er drie parallelle ontwateringsgreppels die dwars op het meer staan en aansluiting vinden met een rabattensysteem van een hoogstamboomgaard. Deze greppels hebben een zeer recente oorsprong.

Een tweede groep van sporen zijn toe te wijzen aan natuurlijke vormingsprocessen.

Vervolgens zijn werden er nog twee sporen (kuil, greppel) aangetroffen. De greppel was vermoedelijk al aanwezig ten tijden van de Vandermaelenkaart (1846-1854). In de vulling werden baksteen- en tegelfragmenten aangetroffen. Het weinige aantal vondsten en het mogelijk intrusieve karakter van de vondsten maken het moeilijk een betrouwbare datering te geven voor de opvulling.


Auteurs: van der Waa, Marjolein
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Archeoworks

Lithisch materiaal

Datering: steentijd
Typologie: werktuigen
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Recente sporen

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: afwateringsgreppels, bouwmaterialen, greppels, kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, keramisch bouwmateriaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Het Vinne - Rondeweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989420 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.