waarneming

Begijnenvest

archeologisch element
ID
989441
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989441

Beschrijving

Nadat de betonlaag werd gefreesd, werd het proefputtenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestond er uit vier proefputten van 4x4m te graven om het archeologische potentieel van het terrein te toetsen. Bovenaan bevond zich een dik pakket aan recente ophogingen en/of verstoringen. Hieronder bevonden zich antropogene lagen en op sommige plaatsen de moederbodem tussen 1,6 m en 2,4 m onder maaiveld. Hierin bevonden zich contexten uit de Late Middeleeuwen-Nieuwe Tijd en Nieuwste Tijd. Het is mogelijk dat de muuruitbraak tot het Begijnhof uit de 18de eeuw hoort. Er werden geen resten van de Spaanse omwalling aangetroffen. Verder werden er twee poeren, een goot uit de 20ste -21ste eeuw en lagen aangetroffen.


Auteurs: Siemons, Jessica
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Ongedateerde sporen

Typologie: kuilen
Materiaal: baksteenwaar
Gebeurtenis:

Recente sporen

Typologie: ophogingslagen, riolen
Materiaal: porselein
Gebeurtenis:

Sporen nieuwe tijd-nieuwste tijd

Datering: 18de eeuw
Typologie: gebouwen en structuren, muurresten
Materiaal: baksteenwaar, kalksteen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Antwerpen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Begijnenvest [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989441 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.