waarneming

Middelburg Waterpolder 5

archeologisch element
ID
989457
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989457

Beschrijving

Er werden vier parallelle proefsleuven aangelegd haaks op de voormalige kasteelgracht. Het archeologisch niveau bevond zich in de top van de C-horizont op ca. 60 tot 80 cm onder het huidige maaiveldniveau. Het niveau van het archeologisch vlak ligt rond ca. 3 tot 3,2 mTAW. In het proefsleuvenonderzoek werden 2 archeologische sporen aangetroffen en geregistreerd. Het betreft segmenten van 2 noordoostelijk-zuidwestelijke grachten die verspreid over verschillende sleuven gevolgd konden worden. Daarnaast werden 4 vondstnummers uitgeschreven aan ingezameld vondstmateriaal, alle aangetroffen door middel van metaaldetectie. In totaal werden 3 losse metalen artefacten en één concentratie binnen een archeologisch spoor ingezameld. De vondsten kunnen algemeen gedateerd worden van de 16 de tot en met de 20ste eeuw.


Auteurs: Depaepe, Ine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

16de-eeuwse munitie

Datering: 16de eeuw
Typologie: wapens en munitie
Materiaal: lood
Gebeurtenis:

Beschrijving:
2 loden musketkogels: respectievelijk 15,63 g-14 mm en 17,91 g-15,5 mm. Ze vertonen geen gebruikssporen en werden wellicht ter plaatse verloren.

19de-eeuwse munt

Datering: tweede kwart 19de eeuw
Typologie: munten
Materiaal: koper
Gebeurtenis:

Beschrijving:
koperen 2 cent van Leopold I uit 1835

20ste-eeuwse munitie

Datering: na WO II
Typologie: wapens en munitie
Materiaal: koper
Gebeurtenis:

Beschrijving:
5 koperen kogelhulzen die in de naoorlogse tijd van de 20ste eeuw kunnen gedateerd worden

Laatmiddeleeuwse gracht

Datering: late middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De meest noordelijke gracht loopt parallel aan de Waterpolder en (kasteel)gracht en kan gelinkt worden aan het aangrenzende onderzoek ten noordoosten van het projectgebied. In dat onderzoek werd deze in de late middeleeuwen gedateerd.

Naoorlogse gracht

Datering: na WO II
Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De meest zuidelijke gracht bevatte 5 koperen kogelhulzen die in de naoorlogse tijd van de 20ste eeuw kunnen gedateerd worden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Middelburg Waterpolder 5 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989457 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.