waarneming

Kerkstraat 29-31

archeologisch element
ID
989473
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989473

Beschrijving

De archeologische sporen die werden aangetroffen aan de Kerkstraat in Ravels betreffen nederzettingssporen en kunnen globaal in volgende categorieën opgedeeld worden: paalkuilen, waterput/-kuil en kuilen. Binnen de paalkuilen werden twee huisplattegronden en één vierpalige spieker herkend. Doordat slechts een deel van de gebouwen werd aangesneden, zijn de typologie en exacte afmetingen niet gekend. De paalkuilen leverden geen dateerbaar vondstmateriaal op. Wel konden de genomen houtskoolstalen uit de paalkuilen gedateerd worden. Dit leverde voor beide huisplattegronden een datering op in de Merovingische periode en meer bepaald in de tweede helft van de 6de eeuw. Beide gebouwen kwamen dus wellicht gelijktijdig voor. Ook de vierpalige spieker is wellicht in deze periode te dateren en is dus vermoedelijk gelijktijdig in gebruik geweest.

Tussen de huisplattegronden komen een waterput (met beschoeiing) en een waterkuil (zonder beschoeiing) voor. Uit het macrostaal van de waterput kon houtskool worden geselecteerd voor 14C-datering. Dit leverde een datering op in de tweede helft van de 6de eeuw/vroege 7de eeuw. De waterput is dus met zekerheid gelijktijdig in gebruik geweest als de huisplattegronden en wordt eveneens in de Merovingische periode gedateerd. Ook de waterkuil moet waarschijnlijk in dezelfde periode gedateerd worden, al zijn hier geen rechtstreekse aanwijzingen voor. Het pollenbeeld van de waterput past bij een halfopen landschap, wat vergelijkbaar is met onderzoeken op andere sites in de ruimere omgeving.

Daarnaast werden drie sporen teruggevonden waarvan de betekenis en functie onduidelijk is. Eén kuil kan – op basis van een zeer gefragmenteerd wandscherfje – mogelijk in de ijzertijd gedateerd worden. In een andere kuil werd, naast enkele scherven die zowel in de ijzertijd als de vroege middeleeuwen kunnen geplaatst worden, een fragmentje verbrand dierlijk bot aangetroffen. Het stukje is te gefragmenteerd om hier een verdere determinatie mogelijk te maken. Mogelijk betreft het consumptieafval van een maaltijd. Anderzijds leverde het spoor heel wat houtskool op. De analyse hiervan wijst op een datering in de tweede helft van de 6de eeuw. Ook deze kuil is dus in de Merovingische periode te situeren. Een rand en een bodem die werden teruggevonden in deze kuil zijn afkomstig van een kogelvormige pot met een vlakke bodem in ruwwandig Mayen-aardewerk. Dit aardewerk is in de 5de-7de eeuw te plaatsen. Dit komt overeen met de 14C-datering.


Auteurs: van Baal, Mitchell; Bouckaert, Kevin; Van Eyck, Bart; Verrijckt, Jeroen; Jennes, Niels
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Merovingische nederzetting

Datering: Merovingische periode
Typologie: gebouwplattegronden, kuilen, paalkuilen, vaatwerk, vierpostenspijkers, waterkuilen, waterputten
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), houtskool, natuursteen, pollen, zaden en vruchten
Gebeurtenis:

Sporen ijzertijd

Datering: ijzertijd
Typologie: kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kerkstraat 29-31 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989473 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.