waarneming

Hartjesven

archeologisch element
ID
989474
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989474

Beschrijving

Op basis van landschappelijk booronderzoek in het hele projectgebied werden zones geselecteerd voor archeologisch booronderzoek en werfbegeleiding in het oosten van het projectgebied.

Bij het verkennend archeologisch booronderzoek werden geen relevante vondsten aangetroffen.

Bij de werfbegeleiding werden twee zones onder archeologisch toezicht uitgegraven.

In de noordelijke zone werden geen archeologische sporen aangetroffen. Wel waren er overal parallelle ploegsporen aanwezig met een noord-zuid oriëntatie en inclusies die bestonden uit wortels, baksteenspikkels en houtskoolspikkels. De archeologische relevantie hiervan is zeer beperkt. Er werd echter maar heel ondiep afgegraven, waardoor het mogelijk is dat dieper nog intacte archeologische resten aanwezig zijn.

Met de metaaldetector werden wel twee losse vondsten gelokaliseerd: een Belgische munt van 5 centimes uit 1905 en een zegellood van de Anglo-Continentale (vormals Ohlendorff’sche) Guano-Werke.

Ook in de zuidelijke zone werden geen archeologische sporen aangetroffen. De bodem bleek er zeer slecht bewaard, met lokaal sterke recente verstoringen.


Auteurs: Van Gils, Marijn
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

munt en zegellood

Datering: nieuwste tijd
Typologie: munten
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hartjesven [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989474 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.