waarneming

Boslaan

archeologisch element
ID
989543
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989543

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek kon over het gehele terrein een AC-bodemprofiel worden aangetroffen. Binnen het plangebied is een plaggendek te herkennen met meerdere Ap-horizonten of een overgang van de Ap-horizont naar de C-horizont, waarbij de ploegsporen duidelijk zichtbaar zijn. Het archeologische niveau zat daarbij op een diepte tussen de 70 en 100 cm benden het maaiveld.

Tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem werd één spoornummer uitgedeeld. Dit spoor werd geïnterpreteerd als een recent spoor. Verder werden er binnen het onderzoeksgebied verscheidene recente verstoringen aangetroffen. Mogelijk zijn dit recente afvalkuilen. Op basis van de resultaten uit het proefsleuvenonderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen archeologische waardevolle site aanwezig zijn.


Auteurs: Cleda, Benedicte; Nachtergaele, Kenneth
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba; Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Sporen nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: afvalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Boslaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989543 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.