waarneming

Laagstraat 63

archeologisch element
ID
989573
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989573

Beschrijving

Er werden er tijdens het proefsleuvenonderzoek geen archeologisch relevante sporen geregistreerd. Bepaalde zones zijn zeer sterk verstoord door recente bodemingrepen. Hier werden – tot op een diepte van minstens 1,30 m -mv – nog baksteen, metaal, plastic en recent aardewerk gevonden. In één werkput werd een recente greppel en enkele recente, rechthoekige paalkuilen aan het licht gebracht. Voor de rest is het archeologisch niveau verstoord of zelfs helemaal verdwenen.


Auteurs: Delistavros, Jane
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Recente sporen

Typologie: greppels, paalkuilen
Materiaal: aardewerk, baksteenwaar, glas, metaal
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Laagstraat 63 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989573 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.