waarneming

Vinkenhof/Hortstraat

archeologisch element
ID
989576
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989576

Beschrijving

De resultaten van het archeologisch onderzoek aan het Vinkenhof vormen een extra puzzelstukje in de archeologische kennis over de omgeving.

Tezamen met de resultaten aan de Beskensstraat geven ze inzicht over de inrichting van het landschap in de ijzertijd.

De opgraving heeft geen huisplattegronden opgeleverd. Wel zijn verschillende bijgebouwen en kuilen aangetroffen.

Op basis van de bijgebouwen is mogelijk enige fasering te maken maar dit is niet te onderbouwen door het ontbreken van voldoende goed daterende vondsten of houtskool waarop een 14C-datering toegepast zou kunnen worden. Het aardewerk dat gevonden is, wijst op een datering in de ijzertijd. Het ene fragment dat mogelijk als Marne-aardewerk kan gecatalogiseerd worden, vernauwt deze datering mogelijk tot de middenijzertijd.

In het kader van dit onderzoek zijn de resultaten van het archeologisch onderzoek aan de Beskensstraat mee in beschouwing genomen. Hier zijn drie bijgebouwen en een mogelijke huisplattegrond aangetroffen. De mogelijke huisplattegrond, alsook een bijgebouw dateren op basis van de radiokoolstofdatering in de eerste helft tot het midden van de middenijzertijd. Bijgebouw STR02 dateert in de tweede helft van de middenijzertijd tot de vroege late ijzertijd. Of waterput S222 tot de mogelijke huisplattegrond behoort, is onzeker. Deze liggen ca. 60 m van elkaar. Het is echter bekend dat waterputten in de ijzertijd niet altijd vlak bij de woning hoeven te liggen. Ter hoogte van Koningsstoel in Brecht ligt de waterput eveneens op meer dan 40 m van de huisplattegronden.

Beide plangebied hebben geen zicht op de kern van de nederzetting opgeleverd, die wel in de onmiddellijke omgeving wordt verwacht gezien de hoeveelheid bijgebouwen en de aanwezigheid van een waterput.

Een zekerheid is wel dat het een archeologische vindplaats uit de middenijzertijd/vroege-late ijzertijd betreft waarvan de vindplaats mogelijk nog uitloopt in zowat alle windrichtingen. Mogelijk is aan de oostzijde van het plangebied aan de Beskensstraat een deel van een hoofdgebouw
aangetroffen. Dit blijft echter onzeker aangezien het om slechts enkele paalsporen gaat.

Daarnaast doet het wegtracé nog een Romeinse nederzetting vermoeden in de buurt van het plangebied.


Auteurs: Martens, Marleen; Jennes, Niels
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bijgebouwen middenijzertijd

Datering: middenijzertijd
Typologie: bijgebouwen, kuilen, spijkers, vierpostenspijkers, waterputten, zespostenspijkers
Materiaal: aardewerk, hout
Gebeurtenis:

Wegtracé uit de Romeinse tijd

Datering: Romeinse tijd
Typologie: wegen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vinkenhof/Hortstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989576 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.