waarneming

Strand - Cottagelaan IV

archeologisch element
ID
989666
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989666

Beschrijving

Op de grens tussen strand en duin werden dierlijke botten en een houten voorwerp gevonden. Deze vondsten werden op verschillende tijdstippen gedaan in 2023 en 2024. De gebroken botfragmenten vertonen weinig sporen van verwering wat erop wijst dat deze recentelijk zijn vrij gespoeld of opgegraven (bij de munitieruimingswerken?).

Mogelijk behoren de niet-verweerde stukken aardewerk uit waarneming 988782 tot eenzelfde context en bevindt/bevond zich op dit stuk strand of voor de kust een site die onderhevig is aan erosie.

Eén botfragment is meer verweerd: een axis (tweede halswervel) van een rund. Het feit dat er zeepokken op het stuk zijn vastgehecht, toont aan dat het bot een tijd in zee heeft gelegen en verspoeld is.

Het gevonden houtfragment lijkt wat op een houten schoen, maar deze identificatie is niet zeker omdat de vorm afwijkend is en het stuk eerder dun.


Auteurs: Demerre, Ine; De Decker, Sam
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

dierlijk bot

Typologie: losse vondsten
Materiaal: bot (dierlijk)

Beschrijving:
- 2 dierlijke wervelfragmenten
- 1 niet determineerbaat stukje bot

dierlijk bot

Typologie: losse vondsten
Materiaal: bot (dierlijk)

Beschrijving:
2 niet-verweerde fragmenten dierlijk bot:
- onvolgroeid distale uiteinde (epifyse) van een dijbeen (femur) van schaap of geit;
subadult – jonger dan 3 - 3,5 jaar;
- wervel (vertebra) van rund; subadult; in lengterichting doormidden gehakt
(determinatie A. Lentacker)

dierlijk bot en hout

Typologie: losse vondsten
Materiaal: bot (dierlijk), hout
Gebeurtenis:

Beschrijving:
- verweerd stuk dierlijk bot met zeepokken: axis (2de halswervel) van een rund (det. An Lentacker)
- fragment houten (onzeker of het gaat om een schoenzool)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Strand - Cottagelaan IV [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989666 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.