waarneming

Sint-Jan Berchmanscollege II

archeologisch element
ID
989668
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989668

Beschrijving

De bevindingen van het landschappelijk bodemonderzoek werden tijdens het proefsleuvenonderzoek grotendeels bevestigd. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen het noorden en het zuiden van het projectgebied. In het noorden was de bodem grotendeels onverstoord en kan het akkerdek in 3 fasen worden opgedeeld, waarbij de oudste fase misschien uit de protohistorie dateert omwille van de aanwezigheid van enkele stukjes handgevormd aardewerk. In het zuiden was een groot deel van het akkerdek verstoord. De oorspronkelijk podzol werd nergens aangetroffen. Noch in het profiel, noch in het vlak waren er in de oudste akkerlaag ploegsporen zichtbaar. Er zijn geen aanwijzingen dat het om een Celtic field gaat.
Er werden 2 archeologisch relevante sporen aangetroffen met beperkte waarde.


Auteurs: Geelen, Niels
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARCHEBO bvba

Metaaltijden

Datering: metaaltijden
Typologie: akkerlagen, greppels, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Onbepaalde periode

Typologie: greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Sint-Jan Berchmanscollege


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Jan Berchmanscollege II [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989668 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.