waarneming

St.-Jakobusstraat

archeologisch element
ID
989680
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989680

Beschrijving

Het aangetroffen sporenbestand omvat in totaal negen bodemsporen waarvan drie als natuurlijk werden afgeschreven. Eén bodemspoor (S1) wordt aan de hand van textuur, vulling en kleur beschouwd als recent antropogeen van aard. Twee paalkuilen (S2 en S3) kunnen op basis van de vulling en aflijning in het vlak en coupe mogelijks in de Metaaltijden geplaatst worden. Verdere uitbreiding van de sleuven in deze omgeving leverde evenwel geen bijkomstige paalkuilen of andere relevante bodemsporen op. Het gebrek aan andere relevante sporen in deze omgeving van het terrein – ondanks de aanleg van een groot kijkvenster – en het gebrek aan vondsten leiden tot de conclusie dat het om geïsoleerde paalkuilen gaat. Verder onderzoek hierop leidt tot weinig kennis- en/of datawinst van de omgeving van Lummen.


Auteurs: Fenucci, Lisa
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Group van Vooren

Ongedateerde sporen

Typologie: spitsporen
Gebeurtenis:

Sporen Metaaltijden

Datering: metaaltijden
Typologie: paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: St.-Jakobusstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989680 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.