waarneming

Vlasmeers

archeologisch element
ID
989702
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989702

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 18 sporen aangetroffen: ze zijn te categoriseren als greppels en grachten, paalkuilen en een brandrestengraf. In de oostelijke helft van het noordelijke deelgebied kon minstens één spieker en enkele erfbegrenzende greppels/grachten onderscheiden worden, die voorlopig in de ijzertijd/Romeinse periode kunnen geplaatst worden. Twee sporen bleken na coupe eerder van natuurlijke oorsprong te zijn.


Auteurs: Depaepe, Ine; Acke, Bert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Brandrestengraf late ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd

Datering: late ijzertijd (westen), Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het spoor kenmerkt zich door een houtskoolrijke grijzige tot grijszwarte vulling waarin enkele fijne spikkels verbrand bot konden opgemerkt worden. Het graf met een eerder rondere vorm en diameter van 80 tot 100cm bleek bovendien sterk gebioturbeerd. In doorsnede is het graf slechts oppervlakkig tot maximaal 10cm diep bewaard. Evenwel werden handgevormde scherven teruggevonden van een drieledige pot met S-vormig profiel. Opmerkelijk zijn de schuine ingekraste lijntjes op de geprononceerde schouderpartij. Een datering van het graf kan in de late ijzertijd/vroeg-Romeinse periode geplaatst worden.

IJzertijd/Romeinse bewoningssporen

Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, spijkers
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Concreet gaat het om een smalle greppel met een bijna NZ-verloop die in de meest oostelijke sleuf haaks afdraait naar het oosten toe. De vulling bestaat uit een grijsbruine zandleem en doet een oudere oorsprong vermoeden. Verder werd in de zone nog een grachtensysteem vastgesteld met een bijna NZ-verloop bijna parallel aan het smalle greppeltje, en een gracht met een OW-verloop. In de vulling van de gracht werden twee fragmenten handgevormd aardewerk teruggevonden. Er werd ook een vierpalige gebouwstructuur aangetroffen. De sporen van de spieker kenmerken zich door een grijsbruine zandleem vulling. De onderlinge tussenafstand bedraagt ca. 1 tot 1,5m. In de sporen werd geen vondstmateriaal teruggevonden, maar gezien de vulling kan deze wellicht in de ijzertijd of Romeinse periode geplaatst worden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vlasmeers [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989702 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.