waarneming

Diksmuidse Boterweg

archeologisch element
ID
989741
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989741

Beschrijving

Aan de Diksmuidse Boterweg in Beernem werden sporen opgegraven van een landelijk erf uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Het opgravingsareaal was vrij klein en op bepaalde plaatsen sterk verstoord. Dit maakt de interpretatie van de site dan ook moeilijk. Er werden geen gebouwplattegronden aangetroffen. Twee diepe kuilen zijn mogelijk wel in gebruik geweest als waterkuil, maar werden om vnl. praktische redenen niet opgegraven. Er was een walgracht aanwezig, maar ook deze kon slechts gedeeltelijk gevolgd worden. Mogelijk loopt de site wel nog door onder de bestaande wegenis.


Auteurs: Van Roy, Julie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Archeologische sporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: kuilen, paalkuilen, walgrachten, waterkuilen
Materiaal: aardewerk, pijpaarde
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Diksmuidse Boterweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989741 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.