waarneming

Marktstraat 1

archeologisch element
ID
989743
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989743

Beschrijving

Het plangebied situeert zich op het neerhof van de Sint-Pietersabdij van Oudenburg. De bodemopbouw van de site kan vereenvoudigd worden tot twee hoofdfasen.

De eerste fase betreft een ophoging. Het terrein werd in deze fase met zeker één meter opgehoogd. Deze ophogingsfase kan op basis van een kleine hoeveelheid vondstmateriaal voorzichtig in de 13de eeuw geplaatst worden. Er bleek ook intrusief Romeins materiaal aanwezig.

De tweede fase bestaat uit restanten van bestrating met daartussen kleine ophogingen. Het onderste bestratingsniveau is waarschijnlijk te koppelen aan de herbouwfase in het begin van de 17de eeuw, hoewel een datering ten tijde van het Spaans fort (1584/1585-1610) ook mogelijk is. Het tweede bestratingsniveau correspondeert vermoedelijk met een bouwcampagne uit de tweede helft van de 17de eeuw, waarin ook het poortgebouw en de stallingen werden opgetrokken.

Onverwacht was de vondst van menselijke resten in een solitaire begraving. Het graf situeerde zich langs een oude toegangsweg. Het individu lag op zijn linkerzijde met het hoofd naar het zuiden, zonder indicaties van kist of lijkwade. De fysisch antropologische analyse van de beenderen geeft aan dat het gaat om een jong volwassen man, tussen de 22-30 jaar oud. Het individu is mogelijk te koppelen aan de fase van het Spaans fort en de Tachtigjarige Oorlog.

Een opmerkelijke vondst is een loden kogel (diameter 14,5mm) met tandindrukken.


Auteurs: De Decker, Sam
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

inhumatie

Datering: 16de eeuw, 17de eeuw
Typologie: inhumatiegraven
Materiaal: bot (menselijk)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het graf situeerde zich langs een oude toegangsweg. Het individu was zonder omhulsel op de linkerzijde met het hoofd in het zuiden gelegen. Dit strookt niet met de christelijke tradities, waarbij men doorgaans in een kist met een oriëntatie richting het oosten wordt begraven. De fysisch antropologische analyse van de beenderen geeft aan dat het gaat om een jong volwassen man, tussen de 22-30 jaar oud. Tijdens het leven speelde veel lichaamsbeweging of arbeid mogelijk een belangrijke rol. Zijn gebitsgegevens indiceren een eerder slechtere tandhygiëne of eenzijdig dieet. Daarnaast leed de man mogelijk aan tuberculose, dat in zijn tijd een dodelijke ziekte was. Dergelijke kenmerken worden vaker gezien in groepen soldaten of arbeiders, die in armoezalige omstandigheden leefden en waar de kans op infectieziektes zeer groot was. Zijn dieet bestond uit een combinatie van vlees en vis, maar met een groter aandeel van vis. Het individu is mogelijk te koppelen aan de fase van het Spaans fort (1584/1585-1610). Een 14C-datering is niet in tegenspraak met deze hypothese. Er zijn echter meerdere mogelijkheden.

laat-middeleeuwse ophogingslaag

Datering: 13de eeuw
Typologie: ophogingslagen
Materiaal: aardewerk, keramisch bouwmateriaal, metaal
Gebeurtenis:

ophogingen 17de eeuw

Datering: 17de eeuw
Typologie: ophogingslagen, paden
Materiaal: aardewerk, glas, keramisch bouwmateriaal, lood, metaal, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Eén vondst kan mogelijk gerelateerd worden aan het Spaans fort (1584/1585-1610), dat slechts enkele meters ten zuiden van de vondstlocatie was gelegen. Het gaat om een loden kogel met een diameter van 14.5 mm. Op de kogel zijn veel tandindrukken aanwezig. Uit historische bronnen is gekend dat men door op musketkogels te kauwen speeksel probeerde op te wekken. Het is ook gekend dat soldaten op kogels kauwden om de pijn te verbijten. De tandindrukken kunnen echter ook door dieren veroorzaakt zijn


Relaties

  • Is deel van
    Abdijhoeve met toegangspoort en duiventoren

  • Is deel van
    Historische stadskern van Oudenburg


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Marktstraat 1 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989743 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.