waarneming

Julius Hostelaan 16-18

archeologisch element
ID
989777
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989777

Beschrijving

Na het bureauonderzoek werd verder vooronderzoek in de vorm van landschappelijke boringen (en wat daaruit volgt) en proefsleuvenonderzoek
geadviseerd. Tijdens het booronderzoek werden archeologisch relevante niveaus verwacht tussen 50 en 120 cm diepte. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden enkele vondsten gedaan en enkele kuilen aangetroffen die in verband kunnen worden gebracht met landgebruik. Een duidelijke datering kon niet gegeven worden.


Auteurs: Note, Kirsten
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Middeleeuwse vondsten

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Ongedateerde sporen

Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Julius Hostelaan 16-18 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989777 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.