waarneming

Hazewindstraat 4A

archeologisch element
ID
989814
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989814

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek kon binnen het gehele onderzoeksgebied een AC-bodemprofiel worden aangetroffen. Het archeologisch niveau komt op een diepte tussen de 20 à 40 cm beneden het maaiveld voor. Bij de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen.


Auteurs: Van Eyck, Bart
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hazewindstraat 4A [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989814 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.