waarneming

Brugsesteenweg 106

archeologisch element
ID
989816
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989816

Beschrijving

Het aangetroffen sporenbestand omvat in totaal 149 bodemsporen waarvan 18 als natuurlijk werden afgeschreven. Er werden 28 grondsporen aan de hand van hun spoorkenmerken zoals textuur, vulling en kleur, beschouwd als recent antropogeen spoor. Uit de aangetroffen archeologisch relevante sporen konden enkele clusters en zones met hogere archeologische verwachting worden afgebakend evenals de aanwezigheid van enkele potentiële archeologische structuren. Het gaat hierbij om nederzettingssporen zoals paalkuilen, kuilen en greppels. De aanwezigheid van twee haakse standgreppels met paalkuilen in duidt op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Deze standgreppels bevatten bovendien aardewerk uit de Romeinse periode. Voor het noorden van het terrein werd een hoge mate van antropogene verstoring vastgesteld.


Auteurs: Praet, Maarten
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Group van Vooren

Nieuwste tijd sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Romeinse sporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: kuilen, paalkuilen, perceelsgreppels, standgreppels
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Brugsesteenweg 106 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989816 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.