waarneming

Dorpsstraat 123

archeologisch element
ID
989928
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989928

Beschrijving

In het najaar van 2021 werd in de Dorpsstraat van Bredene een zone van 762m2 onderzocht, voorafgaand aan een verkaveling. Het plangebied bevindt zich in het dorpscentrum, direct naast de kerk.

In totaal werden vijf chronologische fasen herkend.

De eerste en oudste fase wordt gevormd door de natuurlijke sedimentatie van een getijdengeul, die dateert in de vroege middeleeuwen.

Op de zandige geulgronden werd vervolgens een kunstmatige ophoging aangebracht, die geïdentificeerd wordt als terp. De onderzoekers maken een onderscheid in het opwerpen van de terp (fase twee, vóór het begin van de 12de eeuw) en de eigenlijke occupatiesporen aan de bovenzijde van de terp (derde fase). Binnen die derde fase zijn twee subfasen te herkennen.

In het begin van de 12de eeuw worden op de terp meerdere grachten, greppels en kuilen gegraven en wordt een spieker opgetrokken. Het is niet uitgesloten dat deze sporen corresponderen met een herstel of bijkomende ophoging van een reeds bestaande terp. Het spectrum van dierlijk bot, pollen, zaden en vruchten wijst vooral in de richting van een landbouwgemeenschap die gericht is op akkerbouw (stro en graan) en veeteelt (rund en paard).

In het begin 13de eeuw wordt een groot gebouw opgetrokken op de terp. De structuur is eenbeukig, meet minstens 23 op 7,2m en is zuidwest-noordoost georiënteerd; mogelijk gaat het om de priorijhoeve, waarvoor historische bronnen zijn. Tegelijkertijd wordt een breed grachtencomplex aangelegd, die het geheel lijkt te omgrachten. Het vondstenmateriaal in de gracht (zowel artefacten als macroresten) wijkt af van gewone rurale sites, en refereert eerder naar stedelijke of religieuze sites.

De vierde fase kan in de loop van de 16de – 17de eeuw geplaatst worden. Een brede gracht is wellicht het restant van een Spaans fort, dat werd aangelegd in kader van het beleg van Oostende. Deze fase vertegenwoordigt een periode van verlating, migratie van de aanwezige bewoning en de start van de vernieling van de terp.

De vijfde en laatste fase situeert zich in de recente periode (18e-21e eeuw) en wordt vertegenwoordigd door diverse uitgravingen/uitbraaksporen, afgravingen en kortstondige lokale ophogingen, maar ook door een bewaarde ploeglaag zichtbaar in profiel C4. Het getuigt van diverse ingrepen zoals sloop van gebouwen op het terrein alsook bouwfasen van naburige bebouwing.


Auteurs: De Decker, Sam
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

12de eeuw

Datering: eerste helft 12de eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur), kuilen, spijkers
Gebeurtenis:

13de eeuw: priorij

Datering: eerste helft 13de eeuw
Typologie: kuilen, paalsporen, priorijen, walgrachten
Materiaal: rood aardewerk
Gebeurtenis:

Spaans fort

Datering: eerste helft 17de eeuw, vierde kwart 16de eeuw
Typologie: forten, wallen (verdedigingselementen)
Gebeurtenis:

Terp

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: ophogingslagen, terpen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dorpsstraat 123 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989928 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.