waarneming

Huis De Croone

archeologisch element
ID
990042
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990042

Beschrijving

Tijdens het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem werden 2 proefputten aangelegd. In de proefput dwars op Huis De Croone werden op zeer geringe afstand t.o.v. het huidig maaiveld verschillende sporen aangetroffen. Het gaat om ophogingslagen, een mestkuil, een uitbraakspoor etc. Al deze sporen kunnen in verband gebracht worden met verschillende bewoningsfases op dit perceel én het gebruik van deze ruimte als achtererf. Het gros van het aardewerk binnen deze werkput is te dateren in de 14de eeuw. De oudst aangetroffen vondst is te dateren in de 12de eeuw. Wellicht gaat het hier om een verspitte vondst, maar het voorkomen wijst op de mogelijkheid dat binnen dit perceel sporen of vondsten uit de volle middeleeuwen voorkomen. Vondsten uit de premiddeleeuwse periode werden niet aangetroffen. Dit betekent evenwel niet dat ze niet kunnen voorkomen.

Wat de kelder onder de opslagplaats uit 1954 betreft, werd met zekerheid de westelijke zijmuur gedocumenteerd. Bij het verplaatsen van de grondstock werden mogelijk ook de noordelijke, oostelijke en zuidelijke zijmuur aangesneden.

Ook tal van andere muren kwamen aan het licht bij het verplaatsen van de grondstock. Deze muren werden in deze fase van het onderzoek summier geregistreerd, net zoals de beerput in de noordoostelijke hoek van het plangebied en de overwelfde bakstenen structuur in de zuidoostelijke hoek van het plangebied.


Auteurs: Eggermont, Shari; De Gryse, Janiek
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Laatmiddeleeuwse bewoning

Datering: 14de eeuw
Typologie: beerkuilen, erven, muurresten, ophogingslagen, vaatwerk, woonhuizen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), hout, houtskool, leer
Gebeurtenis:

Ongedateerde sporen

Typologie: beerputten, kelders, muurresten
Materiaal: keramisch bouwmateriaal, mortel
Gebeurtenis:

Volle middeleeuwen

Datering: 12de eeuw
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Vermoedelijk een verspitte vondst


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Kortrijk

  • Is deel van
    Huis De Croone


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Huis De Croone [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990042 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.