waarneming

Spiere-Helkijn Oudenaardseweg 71

archeologisch element
ID
990092
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990092

Beschrijving

Onderzoek naar aanleiding van een aanbouw aan het gemeentehuis. Opp. 3230m2 waarvan op 110m2 een verstoring tot -40 en -80cm.

Er werd een raai met 5 boringen + 2 extra boringen gezet. In totaal werden bij het onderzoek 45 archeologische indicatoren aangetroffen (25 artefacten in vuursteen, 14 fragmenten aardewerk en 6 stukken verbrand bot).

Daarom werden 2 proefputten gezet bij 2 positieve boringen. Na evaluatie van de gedroogde stalen blijkt dat er veel archeologisch materiaal aanwezig is en dat dit verticaal verspreid zit tussen de bovenste en onderste niveaus tot op -100 cm. Een kwart van het vondstmateriaal bevindt zich in extern aangevoerd ophogingssediment in de bovenste 25-35cm onder het huidige maaiveld.

Het vooronderzoek bevestigt de aanwezigheid van een op zijn minst deels in context bewaard steentijdsite. Verder onderzoek zou op basis van deze vaststellingen en gezien het beschermde statuut van het studiegebied binnen de middenneolithisch site Spiere 'de Hel' noodzakelijk zijn, waar de geplande werkzaamheden dit site bedreigen. Na afronding van het vooronderzoek besliste de bouwheer het oorspronkelijke ontwerpplan bij te sturen om de impact te beperken zodat een behoud in situ kan vooropgesteld worden.


Auteurs: Lemay, Nancy
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aardewerk in prehistorische techniek

Datering: neolithicum
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de landschappelijke boringen werden 14 fragmenten aardewerk in prehistorische techniek aangetroffen.

Vuursteen

Datering: neolithicum
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Bij alle 6 de boringen werden artefacten in vuursteen aangetroffen in de vorm van (verbrande) chips, afhakingsfragmenten, brokstukken en een geretoucheerde afslag.

Bij de proefputten is ca 90% van het lithisch materiaal is kleiner dan 1cm. Er komen ook 34 stuks groter dan 2cm voor. Bij de grotere stukken zitten een 15-tal geretoucheerde stukken. Het gaat vooral om fragmenten, alsook een pijlpuntje en een kleine kern.

verbrand bot

Datering: neolithicum
Materiaal: bot (dierlijk)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de landschappelijke boringen werden 6 fragmenten verbrand bot aangetroffen.


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Middenneolithische site De Hel


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Spiere-Helkijn Oudenaardseweg 71 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990092 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.