waarneming

Gistelse Steenweg

archeologisch element
ID
990100
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990100

Beschrijving

In totaal werden 38 sporen geregistreerd, waarvan negen paalsporen, negen greppels en 20 verstoringen. De sporen bevonden zich op een diepte tussen 22 en 51 cm onder het maaiveld of op een hoogte tussen 11,08 en 12,03 mTAW. Alle aangetroffen verstoringen worden in de nieuwste tijd gedateerd. Er werden geen vondsten aangetroffen tijdens het onderzoek.


Auteurs: Gyesbreghs, Diego; Depaepe, Ine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Sporen laatmiddeleeuwse tot nieuwe tijd

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd een perceelgreppel uit de late middeleeuwen tot de nieuwe tijd aangetroffen: deze is een restant van landindeling.

Sporen metaaltijden-Romeinse tijd

Datering: metaaltijden, Romeinse tijd
Typologie: greppels, paalsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De paalsporen en het merendeel van de greppels zijn sterk uitgeloogd en kennen een onduidelijke aflijning. Samen met de nabijheid van een gekend grafveld uit de metaaltijden en de Romeinse periode wordt een datering in deze periode vermoed.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gistelse Steenweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990100 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.