waarneming

Hovaerestraat

archeologisch element
ID
990198
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990198

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn 172 archeologisch relevante sporen met een goede bewaring aan het licht gekomen. Deze zijn geïnterpreteerd als greppels en grachten, 3 houtskoolrijke kuilen, paalkuilen en kuilen, bomkraters, een recente structuur en een natuurlijke depressie. Het vondstmateriaal bestaat uit vuurstenen artefacten, handgevormd aardewerk, Romeins en middeleeuws aardewerk en steengoed. Voorlopig wordt een voorzichtige datering naar voren geschoven van de Romeinse periode tot de volle middeleeuwen.


Auteurs: Depaepe, Ine; Bot, Bart
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

19de-eeuwse perceelsgrenzen

Datering: 19de eeuw
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het merendeel van de aangetroffen greppelsegmenten worden gekoppeld aan 19de-eeuwse perceelsgrenzen. Deze hadden veelal een NW-ZO en NO-ZW oriëntatie richting de lager gelegen gronden ten noorden van ons plangebied.

Bomkraters WO I

Datering: WO I
Typologie: bomkraters
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de zuidelijke helft van het onderzoeksgebied zijn twee bomkraters uit WO I aangesneden.

Ongedateerde sporen

Typologie: depressies, kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verspreid over het terrein zijn verschillende ongedetermineerde kuilen aangetroffen. Deze verschilden in vulling en omvang, en bleven door het gebrek aan vondstmateriaal ongedateerd. In de zuidelijke helft van het onderzoeksgebied werd een vrij omvangrijke kuil met een lengte van ca. 15 m en donkerbruingrijze vulling als een depressie geïnterpreteerd.

Residuele vuurstenen

Datering: steentijd
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In twee greppelsegmenten is telkens één residueel vuurstenen artefact aangetroffen. Het gaat om een verfrissingsafhaking en een microkling met retouches en beschadiging.

Romeinse/volmiddeleeuwse sporen

Datering: Romeinse tijd, volle middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Door het aanwezige vondstmateriaal en vulling kunnen enkele paalsporen, houtskoolrijke kuilen en greppelsegmenten aan de Romeinse tijd of volle middeleeuwen gelinkt worden. Uit een greppelsegment in het uiterste zuiden van het plangebied werden meerdere fragmenten handgevormd aardewerk gerecupereerd, waardoor voor dit spoor een datering in de metaaltijden niet uit te sluiten is.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hovaerestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990198 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.