waarneming

Fabiolalaan - Molenwalstraat

archeologisch element
ID
990200
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990200

Beschrijving

Het aangetroffen archeologisch ensemble bestaat uit 53 relevante archeologische sporen. Het betreft 26 kuilen, 23 gracht- en greppelsegmenten en 4 depressies. Het overgrote deel van deze sporen komt voor in de noordwestelijke helft van het onderzoeksgebied. Het fragmentair aangetroffen aardewerk is te dateren van de metaaltijden tot en met de postmiddeleeuwen, dit met een focus op de volle middeleeuwen. Daarnaast konden enkele grachten via projectie op historisch kaartmateriaal geĆÆdentificeerd worden als 18de-19de-eeuwse perceleringsgrachten.


Auteurs: Polfliet, Bruno
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Middeleeuwse sporen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: kuilen
Materiaal: grijs aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
- wand Rijnlands steengoed (late middeleeuwen-nieuwe tijd)
- een oor rood aardewerk, mogelijk hoog versierd (1200-1325)

Ongedateerde sporen

Typologie: afwateringsgreppels, depressies, grachten (infrastructuur), kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
- gevonden in de depressies: aardewerk vanaf de 9de eeuw tot aan de nieuwe tijd.

Sporen Nieuwe tijd

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw, nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), perceelsgreppels
Materiaal: steengoed
Gebeurtenis:

Vondsten metaaltijden-Romeinse tijd

Datering: metaaltijden, Romeinse tijd, Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
- een rand gedraaid grijs aardewerk (romeins)
- een rand handgevormd met vingertopindrukken op rand en hals (metaaltijden/ vroeg-Romeins)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Fabiolalaan - Molenwalstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990200 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.