waarneming

Pijkedreef

archeologisch element
ID
990217
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990217

Beschrijving

Een proefsleuvenonderzoek in functie van sporensites werd uitgevoerd middels 12 werkputten en één kijkvenster.

Er werden greppels en grachten geregistreerd met ruime datering in de (late) volle middeleeuwen en/of late middeleeuwen en zes kleine paalsporen van tamelijk recente oorsprong (nieuwe of nieuwste tijd - 16de-18de eeuw en midden 20ste eeuw of recenter).


Auteurs: Cornelis, Lina
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bodems

Typologie: anthrosols, technosols
Gebeurtenis:

Middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Nieuwe - nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: paalsporen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pijkedreef [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990217 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.