waarneming

Starrenhoflaan 8-12

archeologisch element
ID
990245
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990245

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden twee recente greppels, een recente afvalkuil (met plastic en beton) en een gedempte beek aangesneden en op plan gezet. Eén greppel en de gedempte beek hebben een noordwest-zuidoost oriëntatie en komen zo goed als overeen met perceelsindelingen die te zien zijn op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840). In de gedempte beek werden bovendien machinaal gemaakte bakstenen teruggevonden die wijzen op een recente datering. De tweede greppel heeft een noordoost-zuidwest oriëntatie. Deze greppel komt niet overeen met een perceelsindeling op de Atlas der Buurtwegen, maar loopt er wel parallel aan. Ook deze greppel is op basis hiervan relatief recent te dateren (19de/20ste eeuw).


Auteurs: Bouckaert, Kevin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Recente sporen

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: afvalkuilen, greppels
Materiaal: baksteenwaar
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Starrenhoflaan 8-12 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990245 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.