waarneming

Koninklijke Baan 95

archeologisch element
ID
990506
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990506

Beschrijving

Bij natuurinrichtingwerken in de duinen kwamen structuren aan het licht die begraven waren in het zand.

Een eerste vondst betreft de restanten van een betonweg. Deze betonweg heeft een breedte van 3m, en werd aangetroffen over een lengte van ca. 10m. Het beton is 19cm dik en direct op het duinzand gegoten - er zijn geen sporen van een onderfundering in bvb steenslag. De betonweg loopt parallel met de kust en vertoont (niet-recente) sterke beschadiging. Het beton is niet gewapend.

Enkele meters ten noorden van de betonweg werd een kleine bakstenen vloer aangetroffen, vermoedelijk het restant van een pad of weggetje dat parallel loopt met de betonweg. Het pad is opgebouwd met bakstenen van 21 x 7 x 10cm in een geschrankt patroon, en rust op volle grond. Aan beide zijden wordt het pad afgeboord met een dwarse baksteen. Het pad heeft een totale breedte van 1m43. In de wand zijn geen sporen te zien van een opstand die aansluit op het spoor, zoals wanden van een loopgracht of de aanzet van een wal of berm.

Beide sporen zijn te relateren aan Stützpunkt Condor, een belangrijke Duitse radarpost uit WO II (Lüftwaffe) die als doel had om de geallieerde vliegtuigen te traceren die vanuit Engeland richting Duitsland vlogen. De radarpost bestond uit een netwerk van meerdere radars, communicatie- en manschappenbunkers en geschutsopstellingen om het geheel te verdedigen. De belangrijkste elementen van deze radarpost, waaronder een commandobunker die zich ongeveer 50m ten westen van de vondstlocatie bevond, waren via wegen en paden met elkaar verbonden. Van de andere structuren werden geen sporen aangetroffen bij de natuurinrichtingswerken, omdat ze na de oorlog afgebroken werden of omdat ze zich buiten het bereik van de graafwerken bevonden (die tot een diepte van 1m reiken).

Na documentatie werden de structuren terug afgedekt.


Auteurs: De Decker, Sam
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Betonweg en pad WO II

Datering: WO II
Typologie: militaire kampen en bases, militaire wegen
Materiaal: beton, keramisch bouwmateriaal
Thema: Erfgoed Tweede Wereldoorlog
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Koninklijke Baan 95 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990506 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.