waarneming

Koning Willem I-kaai - Steendam

archeologisch element
ID
990528
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990528

Beschrijving

Op basis van een bureauonderzoek kon enkel vastgesteld worden dat het kruispunt Steendam –Koning Willem I-kaai een hoog historisch en cartografisch vastgesteld archeologisch potentieel kon bevatten op het vlak van een verdwenen laatmiddeleeuwse stadspoort op het tracé van een zeker 13de-eeuwse dijkweg, en op het vlak van een bouwblok vanaf de 17de eeuw.

Met een uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van een proefput vastgesteld worden dat de restanten van de verdwenen
laatmiddeleeuwse Sint-Jorispoort zich quasi onmiddellijk onder het maaiveld bevonden. Na afbraak van de poort in 1577 verscheen in het verlengde van de bestaande noordelijke rooilijn van de Steendam nieuwe bakstenen bebouwing tot aan de toenmalige brug over de Leie.

Tijdens de werfbegeleiding konden slechts beperkte aanvullingen gedaan worden op de reeds in het proefputtenonderzoek verzamelde resultaten.

De Sint-Jorispoort (een stadspoort onderdeel van de naar voor (oosten) geschoven 12de-eeuwse stadsomwalling): De restanten kenden niet alleen een laatmiddeleeuwse Doornikse kalksteenfase maar ook een vermoedelijk 15de-16de-eeuwse bakstenen aanpassing aan de noordzijde (buitenzijde). Tijdens de werfbegeleiding werd het natuurstenen vervolg in westelijke richting doorsneden en kon ook hier een bakstenen jongere fase opgetekend worden.

Het verdwenen bouwblok: De Sint-Jorispoort is volgens historische bronnen afgebroken op het einde van de 16de eeuw (1577) en kort daarna werden er bakstenen woonhuizen opgetrokken ten noorden van deze constructie, in het verlengde van de bestaande rooilijn van de Steendam. In de 20ste eeuw werd de Baudelokaai (nu Koning Willem I-kaai) getrokken door dit deel van het bouwblok en werden boven- maar ook grotendeels ondergronds, de muren afgebroken. Zowel tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem als tijdens de werfbegeleiding werden restanten vastgesteld van de muren en vloeren van de verdwenen kelderruimtes.


Auteurs: Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Stadspoort

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: funderingslagen, muurresten, stadspoorten
Materiaal: Doornikse kalksteen
Gebeurtenis:

Verdwenen bewoning

Datering: nieuwe tijd
Typologie: burgerhuizen, kelders
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Koning Willem I-kaai - Steendam [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990528 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.