waarneming

Molenkotstraat 13

archeologisch element
ID
990634
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990634

Beschrijving

Het bodemarchief omvatte één archeologisch relevant niveau, onmiddellijk onder de bouwvoor. Dit niveau bevond zich tussen 4,02 en 3,65 m TAW (ca. 0,62 – 0,99m –mv). Er werden in totaal 17 sporen aangetroffen, voornamelijk greppels en enkele kuilen. Twee sporen werden achteraf als natuurlijk geïnterpreteerd. 12 sporen zijn geïnterpreteerd als segmenten van greppels zonder duidelijke datering, 3 sporen zijn als kuilen geregistreerd. Eén kuil bevatte één laatmiddeleeuw aardewerkfragment, de overige kuilen bleven ongedateerd.


Auteurs: Zwitser, Nikki; Depaepe, Ine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Greppels en kuilen

Typologie: greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Laatmiddeleeuwse kuil

Datering: late middeleeuwen
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Molenkotstraat 13 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990634 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.