waarneming

Pater De Dekenstraat

archeologisch element
ID
990699
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990699

Beschrijving

Tijdens voorgaand onderzoek uit de jaren 70 werd de locatie van een urnengrafveld vastgesteld in het gebied aan de Pater De Dekenstraat. Zo waren er voor de start van deze recente opgraving al zeven (of mogelijks negen) graven gekend. In 2022 start Studiebureau Archeologie aan een vlakdekkende opgraving.

In totaal gaat het over 25 antropogene sporen. Zo werden er naast graven van het urnengrafveld ook 11 paalkuilen, een kuil en een greppel vastgesteld. De functie en datering van deze restanten zijn echter nog onduidelijk.


Auteurs: Lommelen, Lies
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

19de-eeuwse bierkelder

Datering: tweede helft 19de eeuw
Typologie: brouwerijen, kelders
Materiaal: cement, keramisch bouwmateriaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens de late middeleeuwen lag deze site in een dorpsgebied. Een 19de-eeuwse kelder van een 16de-eeuwse brouwerij wijst op menselijke activiteit.

Funeraire sporen Late Bronstijd

Datering: late bronstijd, vroege ijzertijd
Typologie: crematiegraven, greppels, paalkuilen, urnengraven
Materiaal: aardewerk, dierlijk en menselijk materiaal, houtskool, plantaardige macroresten, vuursteen
Thema: Prehistorische grafheuvelcomplexen en urnenvelden
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens deze opgraving werden er tien nieuwe graven vastgesteld uit de late bronstijd/vroege ijzertijd. Deze datering aan de hand van radiokoolstofdateringen vervangt een eerdere datering van de site. Deze eerdere datering situeerde het grafveld pas in de vroege ijzertijd.
Ondanks de fragmentarische bewaring van de site passen deze recente gegevens binnen het beeld dat gekend is over grafvelden van de laatste bronstijd tot de vroege ijzertijd uit deze regio. kenmerkend zijn de variatie in verhoudingen tussen urnen- en crematiegraven en de aanwezigheid van aardewerk en vuurstenen bijgaven. De graven uit Wilrijk worden aan relatief jonge overledenen, waaronder vijf kinderen, toeschreven aan de hand van fysisch antropologisch onderzoek. De combinatie van deze jonge leeftijd van de overledenen en de slechte bewaringstoestand zorgt er echter voor dat er maar voor twee resten een geslachtsbepaling voorhanden is. Op één van de urnengraven werd er geselecteerd op macroresten en houtskool. In deze stalen werden de resten van granen en eetbare vruchten gevonden. Deze kunnen mogelijks gelinkt worden aan een grafritueel.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pater De Dekenstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990699 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.