waarneming

Hulstbergstraat 84

archeologisch element
ID
990779
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990779

Beschrijving

Bij de sondering naar nutsleidingen werd onder de huidige Hulstbergstraat op twee plaatsen een kasseiweg aangetroffen. Deze lag tegen de helling van een holle weg en stamt waarschijnlijk uit het begin van de 20ste eeuw.

De kasseiweg werd in twee putten aangetroffen:
- een noordelijke put net ten zuidoosten van het kruispunt met de Tommeveldweg - Voetweg 34
- een zuidelijke put ter hoogte van huisnummer 84.


Auteurs: Verdurmen, Inge; Van Gils, Marijn
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Kasseiweg

Datering: eerste helft 20ste eeuw
Typologie: kasseiwegen
Materiaal: kwartsiet van Tienen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de noordelijke put, onderaan de helling van een heuvel, bevindt het hoogste punt van de kasseiweg zich op slechts 30 cm onder het huidige wegoppervlak. De zuidelijke put is tegen de helling van de heuvel gesitueerd en de kasseiweg is er 2,30 m diep begraven. Het opliggend sediment is opgevoerde grond, een mengeling van leem en gebroken stenen. Hier was de kasseiweg ongetwijfeld een holle weg die werd opgevuld bij de aanleg van de huidige asfaltweg. Nog verder naar het zuiden sondeerde de aannemer ook tot 3,5 m diep, maar trof er de kasseiweg niet meer aan. Vermoedelijk is deze er wel aanwezig, maar nog dieper begraven.

De kasseiweg is ongeveer 2,35 m breed. Alle kasseien zijn in beide putten vervaardigd uit Tiense Kwartsiet en gelegd in halfsteensverband met aan weerszijden een rij langere boordstenen in hetzelfde materiaal. Deze lokaal ontgonnen steensoort is kenmerkend voor veel kasseiwegen in deze streek. De kasseien zijn tussen 12 x 15 cm en 17 x 14 cm groot; de boordstenen tussen 12 x 8 cm en 29 x 10 cm. Alleen in de noordelijke put was nabij de oostrand van de weg een groef of goot uitgesleten. Er werden geen vondsten aangetroffen; alleen tegen de zijranden van de weg waren kleine fragmenten baksteen en houtskool aanwezig.

De Hulstbergstraat staat al aangeduid in het kaartboek van de Abdij van Averbode uit 1650-1680. De Atlas der Buurtwegen duidt de weg aan als ‘Ancien chemin de Meerbeek à Bertem’; hij was toen bijna 5 m breed. Op de topokaart van ca 1873 is alles nog onverhard. Op de topokaart van ca 1904 is het wegdeel aansluitend bij de dorpskern verhard; de rest van het wegtracé is verhard op de topokaart van ca 1939. De aanleg van de kasseiweg situeert zich dus ergens in het begin van de 20ste eeuw.

De kasseiweg wordt gedeeltelijk vergraven voor de werken en gedeeltelijk in situ bewaard.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hulstbergstraat 84 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/990779 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.